Документи

2024-04-22

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2024-04-05

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2024-03-26

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2024-03-21

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2024-03-11

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2024-02-06

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

2024-02-05

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2024-01-23

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

2024-01-22

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2024-01-16

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-12-29

ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

2024-01-05

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2024-01-05

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ (IV ИЗМЕНА)

2023-12-13

Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

2023-10-16

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

2023-10-16

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-10-12

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ (II ИЗМЕНА)

2023-10-11

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01. до 30.06.2023. године

2023-10-11

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ (III ИЗМЕНА)

2023-08-29

Програм о изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2023. годину

2023-08-29

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП „СУРЧИН“ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022 - 31.12.2022

2023-08-15

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-07-04

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-05-16

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-05-10

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-04-18

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-03-21

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022.-31.12.2022. године

2023-03-20

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-03-08

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-02-06

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „СУРЧИН“

2023-02-01

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-01-12

ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

2023-01-18

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2023-01-05

Програм рада за уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01.2023.-31.12.2023. године

2023-01-05

Програм рада зимске службе на територији ГО Сурчин за период 01.01.2023.- 31.12.2023. године

2023-01-05

ПРОГРАМ РАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

2023-01-05

Програм рада уређивања и одржавања депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.2023.- 31.12.2023. године

2023-01-05

Програм о пословању предузећа за 2023. годину

2023-01-04

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

2023-01-04

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022.-30.09.2022. године

2022-11-24

Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању ЈКП Сурчин за 2021. годину

2022-11-24

ПЛАН ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2022. годину

2022-11-30

ОДЛУКA О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

2022-11-24

Одлука о усвајању Завршног рачуна ЈКП Сурчин за 2021. годину

2022-11-22

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-11-16

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022.-30.06.2022. године

2022-11-09

ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о раду бр. 2290/21 од 15.03.2021. године

2022-11-09

Правилником о организацији и систематизацији послова

2022-11-07

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА зимске службе на територији ГО Сурчин

2022-11-07

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење и одржавања јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин

2022-11-07

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење зеленила на територији ГО Сурчин

2022-11-07

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада уређења и одржавања депонија на територији ГО Сурчин

2022-11-03

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-11-03

Одлука о усвајању Програма о изменама и допунама посебног програма коришћења средстава за субвенције из буџета ГО Сурчин за 2022. годину

2022-11-03

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

2022-11-03

Одлука о продаји половних возила бр. 5681-22

2022-09-09

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-08-26

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈП „СУРЧИН“

2022-08-15

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-08-01

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-07-21

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-07-13

Подаци о броју запослених

2022-06-15

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-06-08

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

2022-06-08

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ГО СУРЧИН

2022-06-08

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2022.-31.03.2022. Године

2022-04-18

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица

2022-05-05

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН

2022-04-15

Одлука о изменама и допунама одлуке о утврђивању ценовника ЈКП Сурчин

Oдлукa и допуне одлуке о утврђивању ценовника ЈКП Сурчин

Одлука о утврђивању ценовника ЈКП Сурчин

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2021.-31.12.2021. године

ПРОГРАМО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

Програм рада зимске службе на територији ГО Сурчин

Програм рада за уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин

Програм рада за уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин

Програм рада уређење и одржавање јавних површина ГО Сурчин

Подаци o броју запослених и радно ангажованих лица

Програм пословања предузећа за 2022. годину

Програм активности за дезифекцију

Одлука о утврђивању ценовника ЈКП „Сурчин“

Одлука о расподели добити

Посебан програм коришћења субвенција

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2021. годину

Јавни позив

Нова возила за „СУРЧИН“

Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2021. годину

Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање депонија на територији ГО Сурчин за период 01.01.2021. - 31.12.2021.

Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01. - 31.12.2021.

Програм о изменама и допунама програма рада за уређење и одржавање зеленила на територији ГО Сурчин 01.01. - 31.12.2021.

Кумулативни тромесечни извештај

Извештај о раду ЈКП „Сурчин“

Правилник о раду

Правилник о организацији и ситематизацији послова

Подаци o броју запослених и радно ангажованих лица

Измене и допуне програма

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године

Програм о изменама и допунама програма за пословање предузећа за 2021. годину

Програм пословања предузећа за 2021. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2020. годину

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке и поступка на који се закон примењује

План јавних набавки за 2021. годину

JНМВ 13/20 - Набавка димничарских услуга

JНМВ 12/20 - Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

JНМВ 9/20 - Набавка гума

JНМВ 8/20 - Набавка електро материјала

JНМВ 10/20 - Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

JНМВ 11/20 - Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

JН 4/20 - уступање људских ресурса од стране прирвредних друштава за обнављање послова код наручиоца

Чишћење и дезинфeкција јавних површина на територији ГО Сурчин

Обавештење о затварању пијаца на територији ГО Сурчин

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

JНМВ 06/20 - Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

JНМВ 5/20 – Jaвна набавка услуга штампе

JНМВ 4/20 – Jaвна набавка браварских услуга

JН 3/20 - набавкa добра - грађевински материјал

JНМВ 07/20 - Набавка алата

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности 01.01. - 30.09.2019. године

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности 01.01. - 30.06.2019. године

JНМВ 3/20 - Jaвна набавка димничарских услуга

JНМВ 1/20 - Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

JН 2/20 - експлоатација песка и санација површинског копа

JНМВ 2/20 - Набавка услуга геодетског мерења

ЈН 01/20 – набавка горива, уља и мазива

JНМВ 18/19 – Закуп грађевинских машина са руковаоцем

ЈНМВ 16/19 - Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

ЈНМВ 17/19 - Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

ЈНМВ 15/19 - тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

ЈНМВ 14/19 - Димничарске услуге

ЈНМВ 11/19 - Набавка гума

ЈНМВ 12/19 - израда пројекта рециклажног дворишта

ЈНМВ 3/19 - Набавка гума

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2019. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2019. годину

Програм пословања предузећа за 2019. годину

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности 01.01. - 31.12.2018. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2019 годину

Програм о изменама и допунама програма послоавања за 2018. годину

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

ЈН 03/19 - Набавка радне снаге

ЈНМВ 10/19 - Набавка услуге штампе

ЈНМВ 09/19 - Набавка електро материјала

ЈН 04/19 - експлоатација песка и санација површинског копа

ЈН 02/19 - грађевински материјал

ЈНMВ 08/19 - Набавка алата

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН РЕЦИКЛАЖЕ

ЈНMВ 06/19 - Водоинсталатерски материјал

ЈНМВ 07/19 - Димничарске услуге

ЈНМВ 05/19 - Средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

ЈНМВ 03/19 - Набавка контејнера за смештај радника и робе

JНМВ бр. 02/19 – Одржавање-сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

ЈНМВ 04/19 - Услуге геодетског мерења

ЈН 01/19 - Набавка горива, уља и мазива

JНМВ бр. 01/19 – Браварске услуге

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2018. до 03.09.2018. године

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2018. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2019 годину

Програм пословања предузећа за 2019. годину

ЈНМВ 18/18 - Набавка половног камиона

JНМВ 17/18 - Израда пројекта рециклажног дворишта

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности 01.01.-30.06.2018.

ЈН 06/18 - експлоатација песка и санација површинског копа

JНМВ бр. 16/18 – Набавка половног путничког аутомобила

JНМВ бр. 15/18 – Набавка прикључака за трактор

JНМВ бр. 14/18 – Набавка трактора са прикључцима

Извештај о раду ЈКП Сурчин за период 01.01.2017.-31.12.2017. годину

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018.-31.03.2018. године

Програм о изменама и допунама пословања за 2018. годину

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године

Програм пословања за 2018. годину

JНМВ бр. 13/18 – Набавка каменог агрегата

ЈН 05/18 - Експлоатација песка и санација површинског копа

JНМВ бр. 12/18 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

ЈН 04/18 - Уступање људскуих ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код Наручиоца

JНМВ бр. 11/18 – Набавка опреме – тример, косилица, моторна тестера и дуваљка за лишће

ЈН 03/18 - Експлоатација песка и санација површинског копа

JНМВ бр. 10/18 – Набавка гума

JНМВ бр. 09/18 – Димничарске услуге

JНМВ бр. 08/18 – Санитарне услуге

JНМВ бр. 07/18 – Услуге штампе

JНМВ бр. 06/18 – Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

JН бр. 02/18 – Набавка грађевинског материјала

JНМВ бр. 04/18 – Набавка електро материјала

JНМВ бр. 01/18 – Oдржавање - сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

JНМВ бр. 02/18 – Браварске услуге

JНМВ бр. 03/18 – Набавка димничарских услуга

JН бр. 01/18 – Набавка горива, уља и мазива

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма половања

ЈНМВ 10/17 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

ЈНМВ 09/17 – Набавка средстава за одржавање хигијене и џакови за ђубре

JН бр. 05/17 – Експлоатација песка и санација површинског копа

Кумулативни тромесечни извештај за период 01.01.2017. - 31.03.2017. године

ЈНМВ 07/17 – Набавка половног комби возила са два реда седишта

JН бр. 04/17 – Експлоатација песка

JН бр. 03/17 – Услуге обезбеђења особља укључујући рад на одређено време

JНМВ бр. 06/17 – Санитарне услуге

JНМВ бр. 05/17 – Одржавање – сервис возила, вулканизер и набавка резервних делова

Програм пословања предузећа за 2016. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2017. годину

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2016. годину

Програм пословања предузећа за 2017. годину

Кумулативни тромесечни извештај

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2016. годину

Кумулативни тромесечни извештај

Програм о изменама и допунама програма пословања предузећа за 2016. годину

Финансијски извештај за први квартал 2016

JНМВ бр. 04/17 – Набавка електро материјала

JНМВ бр. 03/17 – Набавка димничарских услуга

JН бр. 02/17 – Набавка грађевинског материјала

JНМВ бр. 02/17 – Набавка браваских услуга

JНМВ бр. 01/17 – Услуге штампе

JН бр. 01/17 – Набавка горива, уља и мазива

JНМВ бр. 23/16 – Набавка половног путничог аутомобила

Oбавештење о промени адресе

JНМВ бр. 21/16 - Набавка канцеларијског намештаја

Oдношење кабастог смећа

JН бр. 20/16 – Набанка бетона и бетонских блокова

ЈНМВ бр. 19/16 – Израда главног рударског пројекта

ЈНМВ бр. 18/16 – Набавка расхладно-грејних уређаја- Набавка мулти уређаја за грејање и хлађење унутрашњих просторија

JН бр. 17/16 - Набавка каменог агрегата

JН бр. 16/16 - Молерски и преостали ситни радови на дому културе у Добановцима

ЈНМВ бр. 15/16 – Набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубре

JН бр. 14/16 – Набавка каменог агрегата

JНМВ бр. 13/16 – Набавка пијачних тезги

Отворен парк „Двориштанце“

Почетак радова на изградњи парка у Улици Марка Раба

Лежиште песка „Јаковачка кумша“

Радови на уређењу депоније у Петровчићу

JНМВ бр. 12/16 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

JНМВ бр. 07/16 – Одражавање возила – сервис и делови

JНМВ бр. 11/16 – Набавка каменог агрегата

JНМВ бр. 10/16 – Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

JНМВ бр. 09/16 - Грађевински материјал

Изградњи парка намењеног за спорт и рекреацију

Пролећно уређење паркова

Осветљавање пешачких прелаза

Започети радови на санацији мелиорационих канала у Фенечкој улици у Бољевцима

Отворен парк у Петровчићу

Наставак радова у Бечмену

JНМВ 09/16 – Набавка услуга штампе

JН 06/16 – Експлоатација песка

JНМВ бр. 08/16 – Димничарске услуге

JН бр. 03/16 – Набавка горива

JНМВ бр. 04/16 – Грађевински материјал

JНМВ број 05/16 – Набавка браварских услуга

ЈНМВ број 02/16 - Електро материјал

Oчишићена је дивља депонија у Фенечкој улици

Адаптација унутрашњих просторија ДК Добановци

Oтворeн Спортско рекреативни парк „Драго Гаврановић - Босанац“

Отварање Спортско рекреативног парка ​​„Драго Гаврановић​-Босанац​“​

ЈН бр. 14/15 – Набавка комбиноване (радне) грађевинске машине

ЈНМВ бр. 01/16 – Бетон и бетонски блокови

Подршка спортистима на територији ГО Сурчин

ЈНМВ бр. 13/15 – Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

ЈНМВ бр. 12/15 – Адаптација и реконструкција унутрашњег простора дома културе у Добановцима

Рaдови на санацији атарског пута у Бољевцима

Оглас – продаја возила

Јесење уређење ИМТ насеља у Бечмену

Оглас – продаја возила

Насеље ИМТ - Бечмен

Уређење депоније у Добановцима

Спортско - рекреативни парк у Бечмену

Реконструкција парка у насељу Тексас

Завршен парк у Јакову

Паркинг сервис – обавештење

„Парк Радета Јотића“ - Бечмен

Парк Тексас - постављање клупа

Парк Тексас

ЈН бр. 11/15 – Ангажовање радне снаге

ЈНМВ бр. 10/15 – Камени агрегат

ЈНМВ бр. 8/15 – Услуге штампања и друге сродне услуге

ЈНМВ бр. 9/15 – Ангажовање радне снаге

Нови бројеви телефона

JНМВ бр. 7/15 – димничарске услуге

Oбавештење

JНМВ бр. 6/15 – набавка браварских услуга

JНМВ бр. 4/15 – набавка средстава за одржавање хигијене и џакова за ђубре

JНМВ бр. 5/15 – набавка грађевинског материјала

JНМВ бр. 3/15 – набавка eлектро материјала

JН бр. 01/15 – набавка горива за потребе ЈКП „Сурчин“

JНМВ 2/15 – набавка бетона и бетонских блокова

Новогодишња честитка

Промена мобилног оператера

Уређење парка

ЈН бр. 10/14 – Ангажовање радне снаге

JНМВ БР. 9/14 – Услуга штампе

Уређење парка – Јаково

Сређивањe СРЦ Сурчин

Акција уређења СЦ „Сурчин“

Ђацима бесплатно пецање

Уређење улица

Уређење парка - Добановци

Уређење парковских површина

Штаб за ванредне ситуације ЈКП Сурчин

Финансијски извештај за први квартал 2014

CARP CUP - Бечменска бара

ЈНМВ бр. 4/14 – Иземна конкурсне документације

JН бр. 4/14 – Продужење рока 1

ЈНМВ бр. 6/14 – Измена конкурне докуметације

ЈНМВ бр. 6/14 – Набавка средства за одржавање хигијене и џакови за ђубре

ЈНМВ бр. 5/14 – Набавка бетона и бетонских блокова

ЈНМВ бр. 4/14 – Набавка грађевинског материјала

JН бр. 20/13 – Измена конкурсне докуметације и продужење рока 4

JН бр. 20/13 – Продужење рока 3

JН бр. 20/13 – Продужење рока 2

JН бр. 19/13 – Прецизна кокурсна документација

ЈН бр. 19/13 – Продужење рока за доставу понуда

JН бр. 19/13 – Одговор на тражено појашњење 1

ЈН бр. 20/13 – Продужење рока

JН бр. 21/13 – Захтев за заштиту права

JН 20/13 – Одговор на тражено појашњење 4

ЈН 1/14 – Коригована конкурсна документација

ЈН бр. 1/14 – Браварске услуге

JН бр. 20/13 – Услуге чишћења пећи и димњака

JН 20/13 – Одговор на тражено појашњење 3

ЈН бр. 1/14 – Продужење рока за доставу понуда 2

ЈН 21/13 – Кориговани обрасци

ЈН бр. 1/14 – Продужење рока за доставу понуда

ЈН бр. 20/13 – Одговор на тражено појашњење 2

Промена бројева телефона

ЈН бр. 20/13 – Одговр на тражено појашњење 1

ЈН бр. 1/14 – Одговор на тражено појашњење

ЈН бр. 21/13 - Одговор на захтев за додатним инфорамцијама

ЈН бр. 3/14 – Продужење рока за доставу понуда

ЈН бр. 2/14 - Измењена конкурсна документација

ЈН бр. 21/13 - Измењена конкурсна документација

ЈНМВ 2/14 – Продужен рок за доставу понуда

ЈНМВ бр. 2/14 – Набавка електро материјала

ЈН бр. 3/14 – Сервис и одржавање возила

ЈН бр. 19/13 – Набавка горива за потребе ЈКП „Сурчин“

Изнајмљивање возила

ЈН бр. 21/13 – Ангажовање радне снаге за обављање административно-техничких и других послова

Новогодишња честитка

ЈНМВ 17/13 - продужетак рока за достављање понуда

Скупштина ГО Сурчин, извештај о раду ЈКП „Сурчин“

Обавештење

Продужен рок за доставу понуда за ЈНМВ 17/13

ЈНМВ бр. 18/13 – набавака каменог агрегата

ЈНМВ бр. 17/13 - за набавку горива за потребе ЈКП „Сурчин“

„Књига утисака“ - Рибњак Бечменска бара 2013. године

Важно обавештење

ЈНМВ бр. 16/13 - Уклањање муља из друге касете рибњака Бечменска бара у Бечмену

Битна обавештења

JН бр. 15/13 - експлоатација песка и санација површинског копа

УРЕЂЕЊЕ СРЦ СУРЧИН

Тренутно нема обустављених јавних набавки

Тренутно нема поништених јавних набавки

Обавештење

Обавештење!

Обавештење

Обавештење

Месна Заједница "Нови Сурчин"

Обавештење

Додељивање соли