Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01. - 31.12.2021.

Програм о изменама и допунама програма рада уређење и одржавање јавних површина чишћењем и прањем на територији ГО Сурчин за период 01.01. - 31.12.2021.