ЈНМВ број 02/16 - Електро материјал

ЈНМВ број 02/16 - Електро материјал

Рок за подношење пријава: 22.01.2016. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Електро материјалПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 02-16 Конкурсна документација JНМВ 02-16Допуна: Измена конкурсне документације ЈНМВ 02-16 Обавештење о продужењу рока ЈНМВ 02-16 Oбавештење: Одлука о додели уговора за ЈН 2-16 Општи речник набавки: 31000000 — Електро материјал