ЈН бр. 11/15 – Ангажовање радне снаге

ЈН бр. 11/15 – Ангажовање радне снаге

Рок за подношење пријава: 21.08.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Ангажовање радне снагеПреузмите документацију: Конкурсна документација JН 11-15 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 11-15Додатна појашњења: Општи речник набавки: 79610000 — Ангажовање радне снаге