ЈНМВ 16/19 - Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

ЈНМВ 16/19 - Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 1.8.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзије

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
9000000 - услуге канализације, одношење смећа, чишћење и очување животне средине