JНМВ 8/20 - Набавка електро материјала

JНМВ 8/20 - Набавка електро материјала

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 26.05.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка електро материјала

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
31000000 – електричне машине, апарати, опрема, потрошни материјал и расвета