ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење зеленила на територији ГО Сурчин

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење зеленила на територији ГО Сурчин

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА програма рада за уређење зеленила  на територији ГО Сурчин  01.01.-31.12.2022. године - преузми.