JНМВ бр. 09/16 - Грађевински материјал

JНМВ бр. 09/16 - Грађевински материјал

Рок за подношење пријава: 07.04.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка грађевинског материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 09-16 Конкурсна документација JН 09-16 Одлука: Одлука о додели уговора за ЈНМВ 09-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈНМВ 09-16 Општи речник набавки: 44000000 (44110000) — Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству