JН 2/20 - експлоатација песка и санација површинског копа

JН 2/20 - експлоатација песка и санација површинског копа

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 10.02.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка
Предмет набавке: Набавка радова - експлоатација песка и санација површинског копа

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
14210000 – вађење и багеровање грађевинског песка