ЈНМВ бр. 13/15 – Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

ЈНМВ бр. 13/15 – Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

Рок за подношење пријава: 23.11.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка ХТЗ (заштитне) опремеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 13-15 Конкурсна документација JНМВ 13-15Одлука: Oдлука о додели уговора за ЈНМВ 13-15 Општи речник набавки: 18000000 — одећа, обућа, пртљаг и прибор