Подаци o броју запослених и радно ангажованих лица

Подаци o броју запослених и радно ангажованих лица

 

Подаци према члану 8. уредбе у поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.