JНМВ бр. 01/17 – Услуге штампе

JНМВ бр. 01/17 – Услуге штампе

Рок за подношење пријава: 23.01.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Услуге штампеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 01-17 Конкурсна документација JНМВ 01-17Обавештење: Појашњење за ЈНМВ 01-17Одлука о додели уговора за ЈНМВ 01-17 Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 01-17 Општи речник набавки: 79800000 – услуге штампања и сродне услуге