ПРОГРАМО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ