ПРОГРАМ РАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ РАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

ПРОГРАМ РАДА  ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СУРЧИН  ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ  - преузми.