JНМВ бр. 13/16 – Набавка пијачних тезги

JНМВ бр. 13/16 – Набавка пијачних тезги

Рок за подношење пријава: 10.06.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка пијачних тезгиПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 13-16 Конкурсна документација JНМВ 13-16 Teхничка документација ЈНМВ 13-16Одлука: Oдлука о додели уговора ЈНМВ 13-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈН 13-16Општи речник набавки: 39151100 – штандови