JНМВ бр. 09/18 – Димничарске услуге

JНМВ бр. 09/18 – Димничарске услуге

Рок за подношење пријава: 19.03.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Димничарске услугеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 09-18 Конкурсна документација JНМВ 09-18  Обавештење: Одлука о додели уговора за JНMВ 9-18 Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 09-18 Општи речник набавки: 90915000 – димничарске услуге