JНМВ бр. 06/17 – Санитарне услуге

JНМВ бр. 06/17 – Санитарне услуге

Рок за подношење пријава: 17.02.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Санитарне услуге (дезинфекција, дезинсекција и дератизација), одношење анималног отпада и услуге уништавања амброзијеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 06-17 Конкурсна документација JНМВ 06-17 Обавештење: Додатно објашњење за ЈНМВ 06-17Одлука о додели уговара ЈНМВ 06-17 Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВ 06-17 Општи речник набавки: 90000000 – услуге канализације,одношење смећа,чишћење и очување животне средине