JНМВ бр. 06/18 – Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

JНМВ бр. 06/18 – Набавка ХТЗ (заштитне) опреме

Рок за подношење пријава: 26.02.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка ХТЗ (заштитне) опремеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 06-18 Конкурсна документација JНМВ 06-18 Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 06-18 Обавештење о продужењу рока 2 за ЈНМВ 06-18 Измена конкурсне документације ЈНМВ 06-18 Измена конкурсне документације 2 ЈНМВ 06-18  Обавештење: Oдлука о додели уговора за ЈНМВ 06-18 Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 6-18  Општи речник набавки: 18000000 – одећа, обућа, пртљаг и прибор