Додељивање соли

Додељивање соли

Сваког радног дана од 8:00 до 17:00 у згради предузећа можете подићи по 2 kg соли за зимски период.