КАБАСТО СМЕЋЕ

ЈКП „Градска чистоћа“ једном месечно врши  однос кабастог смећа из домаћинстава на територији ГО Сурчин. ЈКП „Сурчин“ током месеца прикупља пријаве грађана, а затим у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“ координира однос пријављеног отпада. Пријаву кабастог смећа (врста, количина и локација) врши се телефонским путем на број телефона ЈКП „Сурчин“ 011/8467-006.


За пражњење зелених и плавих канти из домаћинстава, као и замену и поправку оштећених,  грађани треба да се обрате ЈКП „Градска чистоћа“ погон Земун, Угриновачка 223, бр.телефона 011/6616-894, мејл адреса zemun@gradskacistoca.rs.