JН бр. 01/18 – Набавка горива, уља и мазива

JН бр. 01/18 – Набавка горива, уља и мазива

Рок за подношење пријава: 5.02.2018. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка  Предмет набавке: Набавка горива, уља и мазиваПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 01-18 Конкурсна документација JН 01-18 Измена конкурсне документације JН 01-18 Обавештење: Oдлука о додели уговора за ЈН 01-18 Обавештење о закључењу уговоза за ЈН 01-18 Општи речник набавки: 09130000 – нафта и дестилати 09211000 – уља за подмазивање