ЈН бр. 3/14 – Сервис и одржавање возила

ЈН бр. 3/14 – Сервис и одржавање возила

Рок за подношење пријава: 31.1.2014. год Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Сервис и одржавање возилаОбавештење о закључењу уговора: Обавештење о закључењу уговора ЈН 03-14Преузмите документацију: Кокурсна документација ЈН 03-14 Позив за подношење понуде у поступку ЈН 03-14Измена документације: Продужење рока ЈН 03-14Општи речник набавки: 50110000 — Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуђе опреме