JНМВ бр. 04/18 – Набавка електро материјала

JНМВ бр. 04/18 – Набавка електро материјала

Рок за подношење пријава: 02.02.2018. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка електро материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 04-18 Конкурсна документација JНМВ 04-18  Обавештење: Oдлука о додели уговора за ЈНМВ 04-18 Oбавештење о закључењу уговора за ЈНМВ 04-18 Општи речник набавки: 31000000 – електричне машине, апарати, опрема, потрошни материјал и расвета