ЈНМВ 11/19 - Набавка гума

ЈНМВ 11/19 - Набавка гума

Рок за подношење пријава: 25.04.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка гума

Преузмите документацију:

Обавештење:

Општи речник набавки:
34000000 – Опрема и помоћни производи за превоз