Промена бројева телефона

Промена бројева телефона

Поштовани колеге, сарадници, сви запослени у ЈКП „Сурчин“ ће од 01.02.2014. године званично прећи на коришћењен Biznet мреже у оквиру МТС телефоније. Сви бројеви запослених остају исти, само се мења префикс са 069 на 066.