ЈНМВ 18/18 - Набавка половног камиона

ЈНМВ 18/18 - Набавка половног камиона

Рок за подношење пријава: 25.12.2018. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка половног камиона

Преузмите документацију

Питања:

Обавештење:

Одлуке:


Општи речник набавки:
34130000 - моторна возила за превоз робе