ЈНМВ 09/17 – Набавка средстава за одржавање хигијене и џакови за ђубре

ЈНМВ 09/17 – Набавка средстава за одржавање хигијене и џакови за ђубре

Рок за подношење пријава: 15.11.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка средстава за одржавање хигијене и џакови за ђубреПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 09-17 Конкурсна документација JНМВ 09-17Oбавештење: Обавештење о продужењу рока ЈНМВ 09-17 Обавештење о продужењу рока ЈНМВ 09-17-2 Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 09-17Oдлука: Одлука о додели уговара ЈНМВ 09-17 Општи речник набавки: 39800000 – Производи за чишћење и полирање