Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин

Одлука о измени и допуни одлуке о утврђивању цена пијачних услуга на пијацама ГО Сурчин

На основу члана 22. тачка 9) Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин, члана 3. Пословника о раду НО, Надзорни одбор на редовној седници одржаној дана 13.10.2021. године, донео је следећу одлуку.