ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

Све комуналне проблеме на површинама јавне намене (сеча и орезивање стабала, кошење јавних површина, дивље депоније и сл.)  грађани могу пријавити

Одељењу за инспекцијске послове позивом на број телефона : 011/8442-110 или лично поднети пријаву на адреси Војвођанска бр. 79 , Сурчин