JНМВ 2/15 – набавка бетона и бетонских блокова

JНМВ 2/15 – набавка бетона и бетонских блокова

Рок за подношење пријава: 06.02.2015. год Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка бетона и бетонских блоковаПреузмите документацију: Конкурсна документација ЈНМВ 2-15 Позив за подношење понуде у поступку ЈНMB 2-15Обавештења: Општи речник набавки: 44114000 — Бетон