ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  ЗА 2022. ГОДИНУ  -  преузми