ЈНМВ 09/19 - Набавка електро материјала

ЈНМВ 09/19 - Набавка електро материјала

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 8.4.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Набавка електро материјала

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
31000000 - Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета.