JНМВ бр. 10/16 – Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

JНМВ бр. 10/16 – Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати

Рок за подношење пријава: 14.04.2016. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка шљунка и пескаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 10-16 Конкурсна документација JНМВ 10-16 Одлука: Одлука о додели уговора за ЈНМВ 10-16 Општи речник набавки: 14210000 — Шљунак, песак, дробљени камен и агрегати