ЈНМВ бр. 18/13 – набавака каменог агрегата

ЈНМВ бр. 18/13 – набавака каменог агрегата

Рок за подношење пријава: 21.10.2013. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка каменог агрегатаПреузмите документацију: Конкурсна докуметација ЈНМВ 18/13 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 18/13Обавештење: Oбавештење о закључењу уговора ЈНМВ 18-13Општи речник набавки: 44900000 — грађевински камен