ЈНМВ бр. 16/13 - Уклањање муља из друге касете рибњака Бечменска бара у Бечмену

ЈНМВ бр. 16/13 - Уклањање муља из друге касете рибњака Бечменска бара у Бечмену

Рок за подношење пријава: 16.08.2013. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Уклањање муља из друге касете рибњака „БЕЧМЕНСКА БАРА“ у БечменуПреузмите документацију: Конкурсна документација ЈН 16/13 Позив за подношење понуда ЈН 16/13Општи речник набавки: 9051360 — Уклањање муља