ЈН 04/18 - Уступање људскуих ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код Наручиоца

ЈН 04/18 - Уступање људскуих ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код Наручиоца


Рок за подношење пријава: 29.06.2018. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка 
Предмет набавке: Уступање људскуих ресурса од стране привредних друштава за обављање послова код Наручиоца

Преузмите документацију:
Позив за подношење понуда у поступку ЈН 04-18
Конкурсна документација ЈН 04-18
Конкурсна документација JН 04-18 - измене

 

Обавештење:
Додатно тражено појашњење конкурсне документације за ЈН 04-18

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права за ЈН 4-18
Одлука о наставку отвореног поступа ЈН 4-18
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 04-18

 

Одлука:
Oдлука о додели уговора за ЈН 04-18
Oбавештење о закљученом уговору за ЈН 4-18

Обавештење о делимичном поништењу поступка

Oдлука о додели уговора за ЈН 04-18

Општи речник набавки:
79620000 – услуге обезбеђења особља укључујући и рад на одређено време