КОНТАКТ

ЈКП „Сурчин“
Aдреса:
Маршала Тита 2, 11272 Добановци 

Поштански број: 11272

Бројеви телефона:
011 / 8467-006

011 / 8467-021

011 / 8467-022

Електронска пошта: javnopreduzecesurcin@gmail.com

ЈКП „Сурчин“ - служба гробља
Адреса: Крушедолска 49a, 11271 Сурчин,  православно гробље у Сурчину
Број телефона:
011 / 8440-887

Радно време
Понедељак-петак: 7:30 – 15:30 часова 

 

ПАРКИНГ СЕРВИС
Војвођанска 73, Сурчин
Контакт телефон : 011/8443-260

Радно време :
Понедељак-петак: 7:00 – 21:00
Субота : 7:00 – 14:00