ЈНМВ 12/19 - израда пројекта рециклажног дворишта

ЈНМВ 12/19 - израда пројекта рециклажног дворишта

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 8.5.2019. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: израда пројекта рециклажног дворишта

Преузмите документацију:

Додатна појашњења:

Oбавештења:

Општи речник набавки:
71242000 - израда пројекта и нацрта