JН 06/16 – Експлоатација песка

JН 06/16 – Експлоатација песка

Рок за подношење пријава: 21.03.2016. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка Предмет набавке: Експлоатација пескаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 06-16 Конкурсна документација JН 06-16Допуна: Измена конкурсне документације ЈН 06-16 Обавештење о продужењу рока ЈН 6-16Oдлука: Одлука о додели уговора JН 06-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈН 06-16 Општи речник набавки: 14210000 – Вађење и багеровање грађевинског песка.