Oдношење кабастог смећа

Oдношење кабастог смећа

ЈП „Сурчин“ обавештава грађане да одношење кабастог смећа ЈКП „Градска чистоћа“ погон Земун врши једном месечно на територији ГО Сурчин. О датуму изношења грађани се могу информисати позивањем броја 011/8443-260 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 када могу пријавити количину отпада и старих ствари (намештај и бела техника). Бесплатно одношење кабастог смећа важи само за физичка лица.