JНМВ бр. 02/17 – Набавка браваских услуга

JНМВ бр. 02/17 – Набавка браваских услуга

Рок за подношење пријава: 25.01.2017. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка браваских услугаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 2/17 Конкурсна документација JН 02/17 Каталог за ЈНМВ 02-17 Обавештење: Одлука о додели уговора ЈНМВ 02-17 Општи речник набавки:  983950000 – набавка браварских услуга