JН бр. 02/18 – Набавка грађевинског материјала

JН бр. 02/18 – Набавка грађевинског материјала

Рок за подношење пријава: 1.03.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка  Предмет набавке: Набавка грађевинског материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈН 02-18 Конкурсна документација JН 02-18  Обавештење: Одлука о додели уговора за ЈН 2-18 Oбавештење о закључењу уговора за ЈН 2-18   Општи речник набавки: 44000000 – грађевинске конструкције и материјали; помоћни произвиди у грађевинарству