Кумулативни тромесечни извештај

Кумулативни тромесечни извештај

Kумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 01.01.2021.-30.06.2021. године