JНМВ бр. 02/18 – Браварске услуге

JНМВ бр. 02/18 – Браварске услуге

Рок за подношење пријава: 23.01.2018. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Браварске услугеПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 02-18 Конкурсна документација JНМВ 02-18 Каталог за ЈНМВ 02-18 Oдлука: Oдлука о додели уговора за ЈНМВ 02-18Oбавештење о закљученом уговору за ЈНМВ 2-18 Обавештење: Општи речник набавки: 98395000 – браварске услуге