ЈНМВ бр. 17/13 - за набавку горива за потребе ЈКП „Сурчин“

ЈНМВ бр. 17/13 - за набавку горива за потребе ЈКП „Сурчин“

Рок за подношење пријава: 25.10.2013. Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка горива за потребе ЈКП „Сурчин“Преузмите документацију: Конкурсна документација ЈНМВ 17/13 Позив за подношење понуда за ЈНМВ 17/13Општи речник набавки: 09130000 — нафта и дестилати