JНМВ бр. 6/15 – набавка браварских услуга

JНМВ бр. 6/15 – набавка браварских услуга

Рок за подношење пријава: 16.02.2015. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка грађевинског материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 06-15 Конкурсна документација ЈНМВ 6-15Oбавештење: Закључен уговр за ЈНMВ 6-15 Општи речник набавки: 98395000 — Грађевинске конструкције и материјали, помоћни производи у грађевинарству