ЈНМВ бр. 5/14 – Набавка бетона и бетонских блокова

ЈНМВ бр. 5/14 – Набавка бетона и бетонских блокова

Рок за подношење пријава: 15.03.2014. год Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка бетона и бетонских блоковаОбавештење о закључењу уговора: Обавештење о закључењу уговора за ЈНМВ 5-14 Преузмите документацију: Конкурсна документација ЈНМВ 5-14 Позив за подношење понуде у поступку ЈНMB 5-14Обавештења: Општи речник набавки: 44114000 — Бетон