JНМВ бр. 3/15 – набавка eлектро материјала

JНМВ бр. 3/15 – набавка eлектро материјала

Рок за подношење пријава: 19.02.2015. године до 10:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Набавка eлектро материјалаПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 03-15 Конкурсна документација ЈНМВ 3-15Обавештења: Закључен уговр за ЈНМВ 3-15 Општи речник набавки: 31000000 — Електричне машине, апарати, расвета, опрема и потрошни материјал