JНМВ 5/20 – Jaвна набавка услуга штампе

JНМВ 5/20 – Jaвна набавка услуга штампе

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је notfound-2.png

Рок за подношење пријава: 28.02.2020. године до 10:00 часова
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности
Предмет набавке: Јавна набавка услуга штампе

Документација:

Обавештења:

Општи речник набавки:
79800000 – услуге штампе и сродне услуге