JНМВ бр. 12/16 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

JНМВ бр. 12/16 – Закуп радних грађевинских машина са руковаоцем

Рок за подношење пријава: 15.04.2016. године до 12:00 часова Врста поступка: Јавна набавка мале вредности Предмет набавке: Закуп радних грађевинских машина са руковаоцемПреузмите документацију: Позив за подношење понуде у поступку ЈНМВ 12-16 Конкурсна документација JНМВ 12-16 Одлука: Одлука о додели уговора за ЈНМВ 12-16 Oбавештење о закључењу уговора ЈНМВ 12-16 Општи речник набавки: РА02; РА05 — Закуп са руковаоце